26/01/1990 
       
      1931 
   ->
   1. - . . -&gt;<http://sarkel.ru/istoriya/bekrenevskij_zhenskij_monastyr/>
   ->
   1. ,
   :
        . .-47816. .1. .214–214.; .2. .33.-34.; .3. .15,92–100.

(c) .