Ѭ 2012

Ѯ :

1 ѬӴ. 140 ߫ ӫѡ ѻѡ Ҽѡѡ [伿ӿ ǽѬ 伿ӿ, 1.12.1872(..) - 3.12.1937(..)]
2 ѬӴ. 130 ߫ ӫѡ ǡ [Ҽ ǡ ߿, 2.12.1882(..) - (..)]
3 ѬӴ. 130 ߫ ӫѡ Ѵ󫽫 [Ѫ 󫽫 쿬, 3.12.1882(..) - 11.3.1938(..)]
3 ѬӴ. 130 ߫ ӫѡ ǽѬ [ ǽѬ 쿬, 3.12.1882(..) - 21.10.1942(..)]
4 ѬӴ. 130 ߫ ӫѡ Ѵ [ƫ ӫ, 4.12.1882(..) - 2.12.1937(..)]
4 ѬӴ. 110 ߫ ӫѡ տѡ [ế-ū߬ ѡ ᡫ, 4.12.1902(..) - 30.8.1992(..)]
5 ѬӴ. 130 ߫ ӫѡ ǡ [ ǡ ѻᡫ, 5.12.1882(..) - 22.3.1938(..)]
6 ѬӴ. 130 ߫ ӫѡ ӿ [ѽ ӿ Ѽѡ, 6.12.1882(..) - (..)]
7 ѬӴ. 140 ߫ ӫѡ տӿ [ū߻ѽ ӿ Ѽѡ, 7.12.1872(..) - (..)]
9 ѬӴ. 130 ߫ ӫѡ Ѵ [ӫիӫ 쿬 Ѽѡ, 9.12.1882(..) - 16.9.1937(..)]
10 ѬӴ. 140 ߫ ӫѡ ӫԫѴ [Ԭ 쿬 ǡ, 10.12.1872(..) - 13.3.1938(..)]
13 ѬӴ. 120 ߫ ӫѡ Ѵ [󿡴 쿬 ߿, 13.12.1892(..) - 9.12.1937(..)]
13 ѬӴ. 140 ߫ ӫѡ [񿼿߬ 쿬 諡Կ, 13.12.1872(..) - 20.2.1938(..)]
13 ѬӴ. 130 ߫ ӫѡ [ Žԫ, 13.12.1882(..) - 20.7.1952(..)]
13 ѬӴ. 140 ߫ ӫѡ [Ӵ߬ 쿬 , 13.12.1872(..) - 23.5.1940(..)]
14 ѬӴ. 100 ߫ ӫѡ ߿ [ӫ ߿ , 14.12.1912(..) - 7.9.1937(..)]
16 ѬӴ. 140 ߫ ӫѡ ѡѡ Ѵ [ҽ 쿬 ƿ, 16.12.1872(..) - 13.11.1937(..)]
16 ѬӴ. 120 ߫ ӫѡ ѻѡ տӿ [Ӭ߫ ӿ ᮽ, 16.12.1892(..) - 5.2.1938(..)]
16 ѬӴ. 100 ߫ ӫѡ Ѵѫ [ѽ߬ , 16.12.1912(..) - (..)]
16 ѬӴ. 130 ߫ ӫѡ տӿѡ [տ ӫ, 16.12.1882(..) - (..)]
16 ѬӴ. 120 ߫ ӫѡ [Ӵ 쿬 ᮽ, 16.12.1892(..) - (..)]
21 ѬӴ. 140 ߫ ӫѡ Ѵ߿ [ᡫ߬ ߿ ᮽ, 21.12.1872(..) - (..)]
21 ѬӴ. 120 ߫ ӫѡ տǡ [ ǡ , 21.12.1892(..) - (..)]
22 ѬӴ. 130 ߫ ӫѡ ѡѡ ӫԫѴ [ѫѡ߬ ѽ Žԫ, 22.12.1882(..) - 21.10.1937(..)]
25 ѬӴ. 140 ߫ ӫѡ Ѵ [߿١ ´ ǽѬӫ, 25.12.1872(..) - 7.3.1918(..)]
27 ѬӴ. 140 ߫ ӫѡ ӫ߿ [ӫ Ѽѡ, 27.12.1872(..) - 20.11.1937(..)]
27 ѬӴ. 140 ߫ ӫѡ տӿ߿Ѵ [쿽 伿ӿ 쿽, 27.12.1872(..) - (..)]
27 ѬӴ. 110 ߫ ӫѡ ѡ [ѽ ѡ 󫽫, 27.12.1902(..) - 26.7.1933(..)]
30 ѬӴ. 120 ߫ ӫѡ ӫԫѴ [ѽ߬ ᡫ, 30.12.1892(..) - 30.3.1983(..)]
30 ѬӴ. 130 ߫ ӫѡ Ѵ߿ [߬ ߿ ӽ, 30.12.1882(..) - (..)]
30 ѬӴ. 130 ߫ ӫѡ Ѵ [ ѻ 諡Կ, 30.12.1882(..) - (..)]